RSS

Monthly Archives: December 2011

How Did Dinosaurs Become Extinct?

اَی لعنـتــــی! … امــروز بــود؟

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on December 8, 2011 in Funny

 

انـــدر حـکـایـت حـجـــه الاســلام قـــرائتــی و بیـــل گیتـس

.

.

در بــاب افــاضــات اخیــــر حجـــه الاســلام قــــرائتــی در دانشـگـــاه صنـعتـی شـــریف و شنیـــدن بیـــل گیـتس آن افـاضـات را و اســلام آوردن او

.

حجه الاسلام قرائتی به مسئله غیبت امام زمان و چگونگی به امامت رسیدن ایشان در کودکی اشاره کرده و فرمودند:ء

اگر به فلش کامپیوتر خوب دقت کنیم خواهیم دید که فلش کامپیوتر پس از وصل شدن به دستگاه تمامی اطلاعات خود را وارد کامپیوتر می کند …ء

پس انتقال از یک فلز به فلز دیگر به راحتی توسط بشر صورت می گیرد و با خواست خدا ویژگی های امامت از امام حسن عسگری به فرزندش امام زمان منتقل شده است.ء

.

آورده اند که بیل گیتس بعد از شنیدن این افاضات، ابتــدا این شکلی شـد:ء

(کردن افاضات حجه الاسلام قرائتی process بیل گیتس در حال)

.

سپس ایــن شکلی شــد:ء

(کردن افاضات حجه الاسلام قرائتی process کماکان در حال)

.

نهایتــاً، بیــل ِ درمانده، نعره زنان، در حالیکه گریبان چاک کرده و خشتک به دندان می درید، عازم ِ قم، و در دم مسلمان شد!!! …  می گی نه!!! بفرما … اینم عکسش:ء

.

(بیل گیتس در حال خیلی سجده کردن)

 
Leave a comment

Posted by on December 3, 2011 in Funny

 

گـــر سنـــگ از ایــــن حـــدیــث بنـــــــالـــد عـجــب مـــــدار

.

من اگر خــــدا بودم و این صحنه را می‌دیدم

ویران می کردم آسمان و زمین را … :-(ء

 
Leave a comment

Posted by on December 3, 2011 in Uncategorized

 

حرف های سر بسته ‏ی یک زن و مرد ایرانی

 
Leave a comment

Posted by on December 1, 2011 in Literature